Sách Mềm
3.8 / 66 đánh giá

Sách Mềm

Nhà phát triển: Sao Khuee

Miễn phí

Sách Mềm Miễn phí
3.8 / 66 đánh giá

Sách Mềm

Nhà phát triển: Sao Khuee

Ảnh màn hình

Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm
Sách Mềm

Mô tả bởi nhà phát triển

Sách Mềm - Dạy hay - Học tốt

Sách Mềm - Công cụ hỗ trợ giảng dạy, học tập theo chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

Sách Mềm - phần mềm bổ trợ sách giáo khoa - Hỗ trợ giáo viên giảng bài theo sách tương tác sinh động. - Hỗ trợ học sinh ôn luyện, làm bài tập dễ dàng, thuận tiện

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sách Mềm

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan