Starlight Cinemas
3.9 / 38 đánh giá

Starlight Cinemas

Nhà phát triển: KING PROFESSIONAL SOLUTION COMPANY LIMITED

Miễn phí

Starlight Cinemas Miễn phí
3.9 / 38 đánh giá

Starlight Cinemas

Nhà phát triển: KING PROFESSIONAL SOLUTION COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas
Starlight Cinemas

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng của hệ thống rạp chiếu phim Starlight Cinemas

Ứng dụng của hệ thống rạp chiếu phim Starlight Cinemas

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Starlight Cinemas

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan