VNUHCM Libraries
5.0 / 2 đánh giá

VNUHCM Libraries

Nhà phát triển: D&L Technology Integration And Consulting Joint Stock Company

Miễn phí

VNUHCM Libraries Miễn phí
5.0 / 2 đánh giá

VNUHCM Libraries

Nhà phát triển: D&L Technology Integration And Consulting Joint Stock Company

Ảnh màn hình

VNUHCM Libraries
VNUHCM Libraries
VNUHCM Libraries
VNUHCM Libraries
VNUHCM Libraries
VNUHCM Libraries

Mô tả bởi nhà phát triển

VNUHCM Libraries là ứng dụng di động truy cập mọi lúc mọi nơi phục vụ dành cho người dùng để khai thác các dịch vụ của Thư viện Trung tâm và Hệ thống Thư viện của Đại học Quốc gia TP. HCM , các trường Đại học thành viên và cộng đồng.
Tính năng:
- Thẻ bạn đọc, thẻ sinh viên và quản lý thông tin cá nhân
- Tìm kiếm tài liệu thư việnTruy cập vào các nguồn tài nguyên của Thư viện (Mục lục tra cứu, các cơ sở dữ liệu trực tuyến, tài liệu nội sinh…)
- Đặt mượn và gia hạn mượn tài liệu
- Gửi phản hồi, yêu cầu và đóng góp ý kiến và yêu cầu cho Thư viện
- Quản lý thông tin cá nhân và Thẻ Thư viện.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNUHCM Libraries

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan