Cần Thơ SmartCity
4.3 / 6 đánh giá

Cần Thơ SmartCity

Nhà phát triển: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Miễn phí

Cần Thơ SmartCity Miễn phí
4.3 / 6 đánh giá

Cần Thơ SmartCity

Nhà phát triển: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ảnh màn hình

Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity
Cần Thơ SmartCity

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng mobile Cần Thơ CDS cung cấp các chức năng như:
- Tra cứu hồ sơ các chuyên ngành
- Tra cứu địa điểm bản đồ
- Tra cứu hồ sơ
- Thông báo.....

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cần Thơ SmartCity

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan