Spa, Salon and Shop management
5.0 / 5 đánh giá

Spa, Salon and Shop management

Nhà phát triển: Pham Anh Tuan

Miễn phí

Spa, Salon and Shop management Miễn phí
5.0 / 5 đánh giá

Spa, Salon and Shop management

Nhà phát triển: Pham Anh Tuan

Ảnh màn hình

Spa, Salon and Shop management
Spa, Salon and Shop management
Spa, Salon and Shop management
Spa, Salon and Shop management
Spa, Salon and Shop management
Spa, Salon and Shop management

Mô tả bởi nhà phát triển

Trong phiên bản đầu tiên chúng mình cập nhật các tính năng:
- Thêm, xem, cập nhật thông tin khách hàng
- Quản lý thông tin hoá đơn khác hàng
- Thống kê doanh thu hàng tháng
- Cập nhật, thêm xoá sửa sản phẩm

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Spa, Salon and Shop management

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan