câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời

câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời

Nhà phát triển: Nitesh .

Miễn phí

câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời Miễn phí

câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời

Nhà phát triển: Nitesh .

Ảnh màn hình

câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời
câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời

Mô tả bởi nhà phát triển

Một ứng dụng đơn giản giúp cuộc sống của sinh viên dễ dàng hơn.
Bạn có một tờ giấy câu hỏi trắc nghiệm và muốn làm cho nó tương tác?

Một ứng dụng đơn giản giúp cuộc sống của sinh viên dễ dàng hơn.

Bạn đang thực hành các câu hỏi trắc nghiệm từ sách giáo khoa của mình hoặc từ một bài báo năm trước và đã chán ngấy việc kiểm đếm câu trả lời sau khi hoàn thành câu hỏi trắc nghiệm?

'Trình tạo câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn' có thể làm cho các câu hỏi trắc nghiệm textboook của bạn có tính tương tác. Vì vậy, bạn có thể vui vẻ làm các câu hỏi Trắc nghiệm và luyện tập chúng nhiều lần mà không phải lo lắng về việc kiểm đếm câu trả lời của mình sau khi hoàn thành bài kiểm tra.

Nếu bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra của mình và muốn thực hành các câu hỏi trắc nghiệm thì bạn phải có ứng dụng 'Trình tạo câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn'.

Làm cách nào để tạo một bài kiểm tra câu hỏi trắc nghiệm?

1. Chụp ảnh câu hỏi trắc nghiệm
2. Đặt hộp kiểm trên các tùy chọn
3. Chọn câu trả lời đúng
4. Lưu và bạn đã Hoàn tất!

Bạn có thể chia sẻ các câu hỏi trắc nghiệm của mình với bạn bè hoặc nhập các câu hỏi trắc nghiệm do bạn bè của bạn làm.

Thực hành các câu hỏi và giải bài kiểm tra của bạn.

Chúc may mắn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan