hoclieu.vn
3.4 / 121 đánh giá

hoclieu.vn

Nhà phát triển: Sao Khuee

Miễn phí

hoclieu.vn Miễn phí
3.4 / 121 đánh giá

hoclieu.vn

Nhà phát triển: Sao Khuee

Ảnh màn hình

hoclieu.vn
hoclieu.vn
hoclieu.vn
hoclieu.vn
hoclieu.vn
hoclieu.vn
hoclieu.vn
hoclieu.vn
hoclieu.vn
hoclieu.vn

Mô tả bởi nhà phát triển

Học Liệu .VN là phần mềm ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá có tính cá nhân hóa cao, giúp:
- Học sinh làm chủ năng lực theo từng đơn vị kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông mới;
- Giáo viên quản lý và theo dõi được tình hình học tập của học sinh rất đơn giản;
- Phụ huynh theo sát được tiến bộ của con em mình;
- Các cấp quản lý GD&ĐT có bức tranh tổng thể về tình hình dạy và học của các đơn vị trực thuộc.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app hoclieu.vn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan