PigHealth Security-X

PigHealth Security-X

Nhà phát triển: GPET TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

Miễn phí

PigHealth Security-X Miễn phí

PigHealth Security-X

Nhà phát triển: GPET TRADING SERVICE COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

PigHealth Security-X
PigHealth Security-X
PigHealth Security-X
PigHealth Security-X
PigHealth Security-X
PigHealth Security-X
PigHealth Security-X
PigHealth Security-X
PigHealth Security-X
PigHealth Security-X

Mô tả bởi nhà phát triển

PigHealth Security-X là phần mềm ứng dụng trên điện thoại được xây dựng để đánh giá An toàn sinh học (ATSH) cho các trang trại chăn nuôi heo. Ở thập kỷ này, dịch bệnh xảy ra trong chăn nuôi heo ngày càng phức tạp và nguy hiểm, ATSH được xem là công cụ nền tảng cho giải pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu.
PigHealth Security-X có tính năng nổi bật là đánh giá các mức độ ATSH cho trại chăn nuôi heo một cách chính xác, thuận tiện, nhanh chóng, tiếp cận từ truyền thống đến hiện đại và kèm theo cách khắc phục.
Chúc bạn thành công !

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app PigHealth Security-X

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan