SchoolX
2.6 / 5 đánh giá

SchoolX

Nhà phát triển: Dinh Manh Thao

Miễn phí

SchoolX Miễn phí
2.6 / 5 đánh giá

SchoolX

Nhà phát triển: Dinh Manh Thao

Ảnh màn hình

SchoolX
SchoolX
SchoolX
SchoolX
SchoolX
SchoolX

Mô tả bởi nhà phát triển

Giải pháp điểm danh tự động – Sổ liên lạc điện tử SchoolX giúp nhà trường kết nối, truyền tải mọi thông tin cần thiết tới phụ huynh học sinh một cách nhanh chóng và hiệu quả như: Thông tin về điểm danh, quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, kết quả học tập, các thông báo về họp phụ huynh, nghỉ lễ, tết,…
Giải pháp giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và gia đình, nhanh chóng, hiệu quả, xây dựng mối quan hệ mật thiết hai chiều trong quản lý và giáo dục.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SchoolX

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan