Perface-Upload&Face Swap
4.2 / 1,6 N đánh giá

Perface-Upload&Face Swap

Nhà phát triển: 海口云中科技发展有限公司

Miễn phí

Perface-Upload&Face Swap Miễn phí
4.2 / 1,6 N đánh giá

Perface-Upload&Face Swap

Nhà phát triển: 海口云中科技发展有限公司

Ảnh màn hình

Perface-Upload&Face Swap
Perface-Upload&Face Swap
Perface-Upload&Face Swap
Perface-Upload&Face Swap
Perface-Upload&Face Swap
Perface-Upload&Face Swap
Perface-Upload&Face Swap

Mô tả bởi nhà phát triển

Điều khoản đăng ký: Sau khi tham gia, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của chúng tôi. Đăng ký sẽ tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Sau khi giao dịch mua được xác nhận, khoản thanh toán sẽ được trừ vào tài khoản iTunes. Chúng tôi cung cấp đăng ký hàng tuần / hàng tháng / hàng năm. Giá có thể thay đổi theo quốc gia / khu vực, tùy theo ma trận giá. Chúng tôi cung cấp thử nghiệm VIP cho người đăng ký. Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại và phí gia hạn sẽ được xác định. Người dùng có thể quản lý đăng ký và có thể tắt tính năng tự động gia hạn bằng cách đi tới "Cài đặt tài khoản" của người dùng sau khi mua. Những người không đăng ký có thể tận hưởng thử nghiệm miễn phí.

Privacy Policy
http://resource.haikouyunzhong.com/Perface_vi/privacy.htmlTerms of Service
http://resource.haikouyunzhong.com/Perface_vi/service.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Perface-Upload&Face Swap

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan