VNEID

VNEID

Nhà phát triển: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Miễn phí

VNEID Miễn phí

VNEID

Nhà phát triển: Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Ảnh màn hình

VNEID
VNEID
VNEID
VNEID
VNEID
VNEID
VNEID
VNEID
VNEID

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng VNEID do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân giúp công dân khai báo di chuyển nội địa, khai báo y tế, thẻ xanh di chuyển cùng nhiều tính năng khác góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNEID

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--