Cấp Oxy Máu

Cấp Oxy Máu

Nhà phát triển: Enrique Villahermosa Juara

Miễn phí

Cấp Oxy Máu Miễn phí

Cấp Oxy Máu

Nhà phát triển: Enrique Villahermosa Juara

Ảnh màn hình

Cấp Oxy Máu
Cấp Oxy Máu
Cấp Oxy Máu
Cấp Oxy Máu
Cấp Oxy Máu

Mô tả bởi nhà phát triển

Có một bộ đo oxy xung mới, nhưng không có một nơi để ghi lại số đo của bạn?

Ứng dụng này cho phép bạn ghi lại mức độ xung và oxy máu của bạn hàng ngày. Nó rất đơn giản, chỉ cần ghi lại các phép đo và kiểm tra số liệu thống kê theo thời gian.

Lưu ý: Ứng dụng cần phải có một thiết bị bên ngoài (như Pulse Oimumeter hoặc Đồng hồ thông minh) để ghi lại mức oxy hoặc nhịp tim.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cấp Oxy Máu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--