Gun Simulator - Lắc để bắn
4.4 / 9 đánh giá

Gun Simulator - Lắc để bắn

Nhà phát triển: Phan Minh Cuong

Miễn phí

Gun Simulator - Lắc để bắn Miễn phí
4.4 / 9 đánh giá

Gun Simulator - Lắc để bắn

Nhà phát triển: Phan Minh Cuong

Ảnh màn hình

Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn
Gun Simulator - Lắc để bắn

Mô tả bởi nhà phát triển

Giống như súng thật, lắc để bắn và có tiếng súng, tiếng súng nổ

Bạn đã bao giờ chơi cảnh sát và trộm với bạn bè, gia đình của bạn? Bây giờ bạn thậm chí có thể làm cho nó trở nên thú vị và thực tế hơn với trò chơi này, chọn khẩu súng yêu thích của bạn, giữ chặt nó, chuẩn bị đạn, và sau đó lắc để bắn.

Đặc trưng:
- Lắc để bắn (như Real Gun)
- Súng Âm thanh, rung, đèn pin khi chụp
- Nạp lại khi hết đạn
- Nhiều loại súng
- Âm thanh và tốc độ bắn khác nhau cho mỗi khẩu súng
- Chơi Gun War với bạn bè, gia đình của bạn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Gun Simulator - Lắc để bắn

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan