Thời tiết chính xác Pro
4.0 / 3 đánh giá

Thời tiết chính xác Pro

Nhà phát triển: Mobscape

Miễn phí

Thời tiết chính xác Pro Miễn phí
4.0 / 3 đánh giá

Thời tiết chính xác Pro

Nhà phát triển: Mobscape

Ảnh màn hình

Thời tiết chính xác Pro
Thời tiết chính xác Pro
Thời tiết chính xác Pro
Thời tiết chính xác Pro
Thời tiết chính xác Pro
Thời tiết chính xác Pro
Thời tiết chính xác Pro
Thời tiết chính xác Pro

Mô tả bởi nhà phát triển

Weather Pro - Ứng dụng thời tiết miễn phí phù hợp với nhu cầu người dùng ngày nay, thông tin dự báo thời tiết chính xác cập nhật cứ sau 15 phút.
Nhiệt độ thời gian thực, mưa, tuyết, gió và gió, áp lực, độ ẩm, thời tiết hàng ngày chi tiết tối đa và mức tối thiểu

Đặc trưng:
- Bản đồ radar thời tiết cho nhiệt độ, gió, mưa, tuyết, áp lực và mây
- Thông tin pha mặt trăng
- Chất lượng không khí PM2.5, PM10, CO, NO2 và SO2
- Cơ quan chính phủ đã ban hành Thông báo cảnh báo thời tiết
- UI trực quan
- Đơn vị và định dạng tùy biến
- Chi tiết nhiệt độ và điều kiện 24 giờ
- Nhiều thời tiết địa điểm

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thời tiết chính xác Pro

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan