DC Uni - Học viện thực chiến
4.9 / 301 đánh giá

DC Uni - Học viện thực chiến

Nhà phát triển: TECHCEN JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

DC Uni - Học viện thực chiến Miễn phí
4.9 / 301 đánh giá

DC Uni - Học viện thực chiến

Nhà phát triển: TECHCEN JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến
DC Uni - Học viện thực chiến

Mô tả bởi nhà phát triển

Mục tiêu xây dựng học viện DC
Học viên thực chiến DC (Digital Commerce) với mục tiêu xây dựng những khoá học thực chiến với tôn chỉ: Làm đến khi hoàn thành. Mọi người học tại DC đều sẽ làm hoàn thành mục tiêu về kiến thức chuyên sâu, thực chiến

Khát vọng
Những giảng viên tại DC đều là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh trong chính lĩnh vực mà giảng viên đó đào tạo tại lớp. Khát vọng lớn của DC là mang tới cho cộng đồng Kinh doanh Online một nơi tin cậy để làm nâng cao chuyên môn và phát triển doanh nghiệp.,

KHÓA HỌC SHOPEE
Nhằm hỗ trợ cho các bạn bị hạn chế về địa điểm và thời gian di chuyển, Học viện Thực Chiến DC cung cấp các khoá học Online giúp các bạn cập nhật kiến thức mới nhất. Live Tutoring là hình thức học trực tuyến cùng với giảng viên tương tác trực tiếp thông qua hệ thống Online nhưng vấn đảm bảo được chất lượng và hiệu quả học tập

KHÓA HỌC FAP
Nhằm hỗ trợ cho các bạn bị hạn chế về địa điểm và thời gian di chuyển, Học viện Thực Chiến DC cung cấp các khoá học Online giúp các bạn cập nhật kiến thức mới nhất. Live Tutoring là hình thức học trực tuyến cùng với giảng viên tương tác trực tiếp thông qua hệ thống Online nhưng vấn đảm bảo được chất lượng và hiệu quả học tập

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app DC Uni - Học viện thực chiến

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan