Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio

Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio

Nhà phát triển: techpedia ltd

Miễn phí

Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio Miễn phí

Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio

Nhà phát triển: techpedia ltd

Ảnh màn hình

Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio
Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio

Mô tả bởi nhà phát triển

Trình chỉnh sửa hình thu nhỏ đã được cải thiện

Thumbnail Maker là ứng dụng dễ dàng nhất để tạo hình thu nhỏ hấp dẫn cho
Video trên Youtube
- Kích thước là một trong những yếu tố quan trọng nhất
Được cắt hoàn hảo thành 2560x1440, bạn có thể tạo Hình ảnh kênh Youtube & 1280x720, bạn có thể tạo bìa với tất cả kích thước trên mạng xã hội.
- Hình dán và Bộ lọc phông chữ tốt nhất cho hình thu nhỏ YouTube của bạn
Hơn 100 phông chữ được thiết kế độc đáo, hơn 20 bộ lọc, bộ lọc được thiết kế chuyên nghiệp và nhãn dán độc đáo để cá nhân hóa các hình thu nhỏ và hình ảnh kênh hấp dẫn nhất của bạn.
- Nội dung kêu gọi hành động

Nhà sản xuất hình thu nhỏ đang cung cấp cho bạn nội dung kêu gọi hành động tốt nhất để thu hút người dùng tối đa hành động hữu ích cho các video trên Youtube của bạn.

In hét Trình tạo hình thu nhỏ giúp bạn tạo hình thu nhỏ tốt nhất để đạt được mức tối đa
Tỷ lệ nhấp qua.


Payment will be charged to your ITunes account at confirmation of purchase.Your subscription will automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current subscription period. Your account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current subscription period. Automatic renewals will cost the same price you were originally charged for the subscription. You can manage your subscriptions and turn off auto-renewal by going to your Account Settings on the App Store after purchase. Read our terms of service and Privacy Policy for more information.
Privacy Policy : https://techpedia.co.uk/privacy-policy.php
Terms of Use : https://techpedia.co.uk/tos.php

Disclaimer
This is not an official YouTube thumbnail maker, the content of which is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by YouTube and YouTube is not responsible for it.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tạo hình thu nhỏ cho YT Studio

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan