Khai báo & Kiểm soát vào ra

Khai báo & Kiểm soát vào ra

Nhà phát triển: Quang Nam

Miễn phí

Khai báo & Kiểm soát vào ra Miễn phí

Khai báo & Kiểm soát vào ra

Nhà phát triển: Quang Nam

Ảnh màn hình

Khai báo & Kiểm soát vào ra
Khai báo & Kiểm soát vào ra
Khai báo & Kiểm soát vào ra

Mô tả bởi nhà phát triển

Tính năng chính:
- Khai y tế tại địa phương
- Check in/out mã QR theo địa điểm đăng ký

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Khai báo & Kiểm soát vào ra

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--