NEU APP STUDENT
4.1 / 16 đánh giá

NEU APP STUDENT

Nhà phát triển: NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

Miễn phí

NEU APP STUDENT Miễn phí
4.1 / 16 đánh giá

NEU APP STUDENT

Nhà phát triển: NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY

Ảnh màn hình

NEU APP STUDENT
NEU APP STUDENT
NEU APP STUDENT
NEU APP STUDENT
NEU APP STUDENT

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dành cho sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sinh viên của trường sử dụng để kết nối thông tin và kết nối một số ứng dụng hỗ trợ sinh viên đang được nhà trường triển khai.

Application for students of National Economics University.

The school's students use it to connect information and connect a number of support applications for students being deployed by the school.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NEU APP STUDENT

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan