FameInk
5.0 / 2 đánh giá

FameInk

Nhà phát triển: POINTS CULTURE INTERNATIONAL PTE. LTD.

Miễn phí

FameInk Miễn phí
5.0 / 2 đánh giá

FameInk

Nhà phát triển: POINTS CULTURE INTERNATIONAL PTE. LTD.

Ảnh màn hình

FameInk
FameInk
FameInk
FameInk
FameInk
FameInk
FameInk
FameInk

Mô tả bởi nhà phát triển

Trở thành một nhà văn lớn

Bạn muốn kể một câu chuyện? Muốn trở thành một nhà văn chứ? Hãy biến nó thành hiện thực với sự trợ giúp của FameInk.

--Tạo ra--
Tạo một cách dễ dàng: Dễ dàng và nhanh chóng ghi lại mọi nguồn cảm hứng đến với bạn, bất kể bạn ở đâu.
Đồng bộ nhiều đầu: Web? Di động? Đừng lo. Chúng tôi hỗ trợ đồng bộ hóa chéo, chính xác từng từ.

--Tương tác--
Tương tác với người hâm mộ: Người hâm mộ trò chuyện với khoảng cách bằng không. Hỗ trợ quản lý đánh giá sách.
Trang chủ cá nhân: Duy trì trang chủ cá nhân của bạn để thu hút nhiều người hâm mộ hơn.
Lời cảm ơn: Trả lời những người hâm mộ đã thưởng cho bạn. Hãy trân trọng mọi tâm hồn yêu thích.

--Kết luận--
Mỗi khi bạn gặp sự cố, hãy liên hệ với người biên tập đã khấu trừ của bạn.

- Tin nhắn--
Đừng bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn, người hâm mộ mới, bình luận mới.

Chúng tôi mong muốn có bạn cùng tham gia!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app FameInk

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--