ghi âm cuộc gọi:REC

ghi âm cuộc gọi:REC

Nhà phát triển: Wuxi Fangyi Information Technology Co., Ltd

Miễn phí

ghi âm cuộc gọi:REC Miễn phí

ghi âm cuộc gọi:REC

Nhà phát triển: Wuxi Fangyi Information Technology Co., Ltd

Ảnh màn hình

ghi âm cuộc gọi:REC
ghi âm cuộc gọi:REC
ghi âm cuộc gọi:REC
ghi âm cuộc gọi:REC
ghi âm cuộc gọi:REC
ghi âm cuộc gọi:REC
ghi âm cuộc gọi:REC
ghi âm cuộc gọi:REC
ghi âm cuộc gọi:REC

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng của chúng tôi có thể ghi lại các cuộc gọi đến và đi chỉ trong một vài thao tác! Bạn có thể lưu bất kỳ cuộc gọi nào và quản lý ghi âm cuộc gọi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Sau cuộc trò chuyện, bạn cũng có thể chép lại các bản ghi âm và chia sẻ với bạn bè của mình.

Lưu ý: Để cung cấp dịch vụ ghi âm cuộc gọi, ứng dụng của chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của bạn hỗ trợ gọi điện 3 chiều.

Tính năng tự động gia hạn đăng ký
· Đăng ký sẽ tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn được tắt ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại
· Người dùng có thể quản lý đăng ký và có thể tắt tính năng tự động gia hạn bằng cách đi tới "Cài đặt tài khoản" của người dùng sau khi mua

Thông tin hỗ trợ của chúng tôi: https://callrecorderglobal.blogspot.com/2021/07/phone-call-recorder-support.html
Chính sách bảo mật của chúng tôi: https://callrecorderglobal.blogspot.com/2021/07/phone-call-recorder-privacy-policy.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ghi âm cuộc gọi:REC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--