BomBom Store

BomBom Store

Nhà phát triển: Pham Dai Loc

Miễn phí

BomBom Store Miễn phí

BomBom Store

Nhà phát triển: Pham Dai Loc

Ảnh màn hình

BomBom Store
BomBom Store
BomBom Store
BomBom Store
BomBom Store
BomBom Store
BomBom Store
BomBom Store
BomBom Store
BomBom Store

Mô tả bởi nhà phát triển

Kênh mua sắm trực tuyến BomBom

BomBom Store là phiên bản app của website https://bombom.vn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app BomBom Store

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--