VNPT ASXH

VNPT ASXH

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

VNPT ASXH Miễn phí

VNPT ASXH

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

VNPT ASXH
VNPT ASXH
VNPT ASXH
VNPT ASXH
VNPT ASXH
VNPT ASXH

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng an sinh xã hội giúp hỗ trợ chi trả bảo trợ xã hội, chi trả bảo trợ cho người có công và thanh toán học phí giáo dục nghề nghiệp.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app VNPT ASXH

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--