Bao Tong Hop
5.0 / 1 đánh giá

Bao Tong Hop

Nhà phát triển: MNP MULTIMEDIA SERVICE AND TRADING CORPORATION

Miễn phí

Bao Tong Hop Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Bao Tong Hop

Nhà phát triển: MNP MULTIMEDIA SERVICE AND TRADING CORPORATION

Ảnh màn hình

Bao Tong Hop
Bao Tong Hop
Bao Tong Hop

Mô tả bởi nhà phát triển

Trang tổng hợp tin tức hàng ngày của các trang báo điện tử Việt Nam

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bao Tong Hop

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan