Hoang Duc Mart

Hoang Duc Mart

Nhà phát triển: Ngoc Hoang Nguyen

Miễn phí

Hoang Duc Mart Miễn phí

Hoang Duc Mart

Nhà phát triển: Ngoc Hoang Nguyen

Ảnh màn hình

Hoang Duc Mart
Hoang Duc Mart
Hoang Duc Mart

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ đặt hàng của siêu thị Hoàng Đức

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Hoang Duc Mart

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--