Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬

Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬

Nhà phát triển: FINATECH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬ Miễn phí

Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬

Nhà phát triển: FINATECH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬
Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬
Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬
Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬
Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬
Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬
Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬

Mô tả bởi nhà phát triển

VCONOMICS - NỀN KINH TẾ SỐ PHI TẬP TRUNG

Vconomics là nền kinh tế số phi tập trung cung cấp dịch vụ tài chính DeFi ứng dụng công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên sự thấu hiểu và minh bạch. Vconomics là nơi mọi thứ đều được quyết định bởi mọi người trên mạng lưới Blockchain và Hợp đồng thông minh (Smart contract).

Bạn có thể hiểu Vconnomics là Virtual economy. Vconomics hoạt động theo bàn tay vô hình của nền kinh tế số, không một cá nhân đơn lẻ và cụ thể nào có thể điều khiển Vconomics theo ý mình.

“Vconomics sẽ phát miễn phí đồng crypto cho bất kỳ người yêu công nghệ nào đã đủ tuổi trưởng thành để xây dựng một cộng đồng vững mạnh, một hệ sinh thái hoàn hảo!”

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Vconomics - Nền kinh tế s‪ố‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--