GMystery
1.3 / 297 đánh giá

GMystery

Nhà phát triển: Golden Gate Trade Services Joint Stock Company

Miễn phí

GMystery Miễn phí
1.3 / 297 đánh giá

GMystery

Nhà phát triển: Golden Gate Trade Services Joint Stock Company

Ảnh màn hình

GMystery
GMystery
GMystery

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dùng để đánh giá các nhà hàng tại chuỗi nhà hàng Golden Gate Group được sử dụng bởi các khách hàng là thành viên của ứng dụng The Golden Spoon và có thể đăng ký miễn phí với chúng tôi qua ứng dụng The Golden Spoon

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app GMystery

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan