NguonNuocDBSCL5June2021

NguonNuocDBSCL5June2021

Nhà phát triển: Duc Dung Do

Miễn phí

NguonNuocDBSCL5June2021 Miễn phí

NguonNuocDBSCL5June2021

Nhà phát triển: Duc Dung Do

Ảnh màn hình

NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021
NguonNuocDBSCL5June2021

Mô tả bởi nhà phát triển

App này dùng để cung cấp thông tin dự báo mực nước lũ nội đồng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất ở trong vùng.

App này dùng để cung cấp thông tin hàng ngày về dự báo mực nước lũ nội đồng ĐBSCL phục vụ chỉ đạo điều hành sản xuất ở trong vùng. App này phù hợp với các nhà quản lý ở Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục thủy lợi, các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Viện trường liên quan đến nguồn nước trong vùng. Bên cạnh đó, app cũng có tích hợp các thông tin liên quan đến nguồn nước ở lưu vực sông Mê Công. Những thông tin này rất hữu ích cho việc đánh giá nguồn nước ở LVS Mê Cong nói chung và nguồn nước về ĐBSCL nói riêng. Ngoài ra, App cũng có tích hợp các thông tin liên quan đến mặn ở ĐBSCL. Các thông tin sử dụng trong App này đều là các thông tin được các cơ quan đưa lên các trang mạng, thông tin công cộng, sử dụng chung. App có nhiệm vụ tập hợp lại để tiện lợi hơn trong việc truy cập thông tin, sử dụng thông. Thông tin mực nước lũ nội đồng ĐBSCL là kết quả nghiên cứu của Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam. Các kết quả này cũng được tính toán, cập nhật hàng ngày và được cung cấp cho các Bộ, ban ngành, địa phương và cũng được đưa lên trang web của Viện QHTL Miền Nam tại địa chỉ www.siwrp.org.vn.
Chúng tôi xin được bày tỏ sự cám ơn và xin phép sử dụng lại các thông tin đã được đưa lên các trang web, email với hình thức chia sẻ chung.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app NguonNuocDBSCL5June2021

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--