Đắk Lắk Trực tuyến

Đắk Lắk Trực tuyến

Nhà phát triển: UBND TINH DAK LAK

Miễn phí

Đắk Lắk Trực tuyến Miễn phí

Đắk Lắk Trực tuyến

Nhà phát triển: UBND TINH DAK LAK

Ảnh màn hình

Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến
Đắk Lắk Trực tuyến

Mô tả bởi nhà phát triển

Đắk Lắk trực tuyến - là kênh “cảm biến xã hội” quan trọng không những giúp cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xử lý những góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân

Đắk Lắk trực tuyến - là kênh “cảm biến xã hội” quan trọng không những giúp cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng xử lý những góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, mà còn đánh giá được kết quả xử lý cũng như công khai, minh bạch, tạo lòng tin trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến xây dựng đô thị thông minh...

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đắk Lắk Trực tuyến

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--