Điều khiển tivi plus
4.8 / 81 đánh giá

Điều khiển tivi plus

Nhà phát triển: DreamTeam Apps

Miễn phí

Điều khiển tivi plus Miễn phí
4.8 / 81 đánh giá

Điều khiển tivi plus

Nhà phát triển: DreamTeam Apps

Ảnh màn hình

Điều khiển tivi plus
Điều khiển tivi plus
Điều khiển tivi plus
Điều khiển tivi plus
Điều khiển tivi plus
Điều khiển tivi plus

Mô tả bởi nhà phát triển

Không tìm thấy điều khiển từ xa của TV? Ứng dụng này sẽ cho phép bạn sử dụng iPhone hoặc iPad làm Điều khiển TV từ xa!

Ưu tiên:
- Hỗ trợ tất cả hệ điều hành TV thông minh phổ biến. Android TV, Google TV, Apple TV, Roku TV, WebOS, Tizen, v.v.
- Làm việc với hơn 100 thương hiệu. Samsung, LG, Sony, TCL, Roku, Panasonic, Philips, Toshiba, Hisense, v.v.
- Tự động phát hiện TV thông minh
- Tất cả các lệnh từ xa TV bạn cần
- Dễ sử dụng

Tất cả các lệnh phổ biến có sẵn: Thay đổi âm lượng, Chuyển kênh, Điều hướng, Tắt nguồn, Manu, Thông tin, Công cụ, v.v. Bạn không cần phải ở gần TV để làm cho TV hoạt động vì ứng dụng của chúng tôi hoạt động thông qua Wi-Fi

1. Đảm bảo rằng TV của bạn đã bật từ ít nhất 30 giây
2. Điện thoại và TV được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi (Cục bộ)
3. Điện thoại của bạn được kết nối với mạng Wi-Fi

Disclaimer:
This application is not an official app of Samsung,LG,Sony,Philips,Panasonic,Telefunken,Grundig,Continental Edison nor are we affiliated with these company.

Enjoy and leave your feedback!

You may purchase an auto-renewing subscription to get Pro Access. Good to know: The payment will be charged to your iTunes Account when you confirm the purchase. The subscription automatically renews for the same price and duration period depend on the selected plan (weekly, monthly, half-annual or annual) unless canceled at least 24-hours before the end of the current period. Subscription automatically renews unless canceled at least 24-hours before the end of the current period. You can disable the automatic renewal function at any time by adjusting your account settings. Next subscriptions available:
• 1-week subscription - Weekly Pro Access – US$ 1.49 - Price may change depending on your country
• 1-month subscription - Monthly Pro Access – US$ 2.99 - Price may change depending on your country
• 1-year subscription - Yearly Pro Access – US$ 7.99 - Price may change depending on your country
• 1-week subscription with trial - Weekly Pro Access with Trial – US$ 1.49 - Price may change depending on your country
• 1-month subscription with trial - Monthly Pro Access with Trial – US$ 2.99 - Price may change depending on your country
• 1-year subscription with trial - Yearly Pro Access with Trial – US$ 7.99 - Price may change depending on your country

Terms Of Use: https://mobiliojivisata.com/terms-of-use/
Privacy Policy: https://mobiliojivisata.com/privacy-policy/

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Điều khiển tivi plus

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan