Topik Test - Luyện Thi Topik

Topik Test - Luyện Thi Topik

Nhà phát triển: CAO HUNG LE

Miễn phí

Topik Test - Luyện Thi Topik Miễn phí

Topik Test - Luyện Thi Topik

Nhà phát triển: CAO HUNG LE

Ảnh màn hình

Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik
Topik Test - Luyện Thi Topik

Mô tả bởi nhà phát triển

Hãy để Topik Test giúp bạn tăng 80 điểm Topik.
Với hơn 5.000 câu hỏi Topik và 60 đề thi Topik từ các năm trước sẽ là cuốn sách luyện thi lưu trữ sự tiến bộ của bạn.

Topik Test bao gồm các tính năng sau:
- Luyện nghe Topik 1 & Topik 2
- Luyện Reading Topik 1 & Topik 2
- Luyện từ vựng Topik 1 & Topik 2
- Luyện Ngữ pháp Topik 1 & Topik 2
- Chuẩn bị cho Topik 1 & Topik 2
- Luyện thi Topik 1 & Topik 2
- Luyện Topik 1
- Luyện thi Topik 2
- Luyện đọc Topik 1
- Chuẩn bị cho bài thi nghe Topik
- Bài kiểm tra Topik với nhiều lựa chọn miễn phí
- Topik Test hangul
- Bảng chữ cái thi Topik

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Topik Test - Luyện Thi Topik

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--