TimZi

TimZi

Nhà phát triển: Tran Van Hiep

Miễn phí

TimZi Miễn phí

TimZi

Nhà phát triển: Tran Van Hiep

Ảnh màn hình

TimZi
TimZi
TimZi
TimZi
TimZi

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng tìm đồ ăn, quán ăn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TimZi

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--