Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nhà phát triển: Nam Phong Nguyen

Miễn phí

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Miễn phí

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Nhà phát triển: Nam Phong Nguyen

Ảnh màn hình

Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng thuyết minh tự động thông minh hỗ trợ tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia

App Audio Guide ra đời với mong muốn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho khách tham quan tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Qua ứng dụng, quý khách có thể tìm hiểu chi tiết hơn về những tài liệu, hiện vật trưng bày của Bảo tàng, để từ đó hiểu hơn về lịch sử, văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan