Sacom Run

Sacom Run

Nhà phát triển: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Miễn phí

Sacom Run Miễn phí

Sacom Run

Nhà phát triển: SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Ảnh màn hình

Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run
Sacom Run

Mô tả bởi nhà phát triển

Sacombank Runners là ứng dụng cho phép thành viên của CLB tham gia, lưu trữ hoạt động từ các giải chạy được tổ chức trên website sacombankrunnersclub.com.
Sacombank Runners Club được thành lập vào ngày 11/05/2019, với hơn 10,000 thành viên thường xuyên hoạt động để cùng lan tỏa thông điệp Người Sacombank “Khỏe thể chất - Mạnh tinh thần”

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sacom Run

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--