i-HR: Tìm việc làm
3.2 / 32 đánh giá

i-HR: Tìm việc làm

Nhà phát triển: Trung Tran

Miễn phí

i-HR: Tìm việc làm Miễn phí
3.2 / 32 đánh giá

i-HR: Tìm việc làm

Nhà phát triển: Trung Tran

Ảnh màn hình

i-HR: Tìm việc làm
i-HR: Tìm việc làm
i-HR: Tìm việc làm
i-HR: Tìm việc làm
i-HR: Tìm việc làm
i-HR: Tìm việc làm
i-HR: Tìm việc làm

Mô tả bởi nhà phát triển

Nền tảng việc làm đầu tiên tại Việt Nam hỗ trợ cùng lúc 3 đối tượng sử dụng gồm: Người lao động, Nhà tuyển dụng và Cơ sở đào tạo nghề.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app i-HR: Tìm việc làm

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan