Sinograms

Sinograms

Nhà phát triển: Samuel REAUD

Miễn phí

Sinograms Miễn phí

Sinograms

Nhà phát triển: Samuel REAUD

Ảnh màn hình

Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms
Sinograms

Mô tả bởi nhà phát triển

Tất tần tật về tiếng Trung (Hán tự - Sinograms) và hơn nữa

● Hơn 10300 ký tự, ở dạng giản thể và phồn thể
● Duyệt các ký tự ở dạng lưới có thể tùy chỉnh (nhóm, thứ tự, cấp độ)
● Tìm kiếm và bộ lọc
● Danh sách yêu thích
● Tần suất sử dụng, cấp độ trong HSK và bảng của Các ký tự tiếng Trung tiêu chuẩn chung (通用 规范 汉字 表)
● Thứ tự dòng - ngắt dòng từng dòng
● Thông tin chi tiết cho từng ký tự (ví dụ phát âm, dịch, phân tách, từ nguyên và cách sử dụng)
● Thông tin chung về chữ viết - các thành tố cơ bản, thứ tự và các ký tự khó

English, Français, Español, Italiano, Deutsch, Русский язык, ภาษาไทย, Tiếng Việt, 한국어, हिन्दी, 汉语, 日本語, العربية

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sinograms

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--