SNP Care

SNP Care

Nhà phát triển: Saigon Newport

Miễn phí

SNP Care Miễn phí

SNP Care

Nhà phát triển: Saigon Newport

Ảnh màn hình

SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care
SNP Care

Mô tả bởi nhà phát triển

Thông báo/hướng dẫn cho người bệnh trong suốt quá trình khám chữa bệnh. Quan tâm và chăm sóc sức khỏe toàn diện tới người bệnh sau quá trình khám chữa bệnh; Tiện ích tra cứu hồ sơ sức khỏe; Đăng ký khám từ xa

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SNP Care

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--