LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM

LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM

Nhà phát triển: Cohota Join Stock Company

Miễn phí

LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM Miễn phí

LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM

Nhà phát triển: Cohota Join Stock Company

Ảnh màn hình

LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM
LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng LMS Giáo viên Sở GD-DT TPHCM cung cấp cho giáo viên ba tính năng tiện ích được sử dụng nhiều nhất trong khóa học:

• Chấm điểm: Xem bài tập đã nộp và gửi phản hồi về cho học viên với chức năng SpeedGrader đã được cung cấp sẵn trong ứng dụng
• Trao đổi thông tin: Gửi thông báo đến cho học viên, và tham gia thảo luận mọi lúc mọi nơi
• Cập nhật thông tin: cho phép giáo viên thay đổi nội dung của khóa học mọi lúc mọi nơi

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app LMS Giáo Viên Sở GD-DT TP.HCM

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--