LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM

LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM

Nhà phát triển: Cohota Join Stock Company

Miễn phí

LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM Miễn phí

LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM

Nhà phát triển: Cohota Join Stock Company

Ảnh màn hình

LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM
LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM

Mô tả bởi nhà phát triển

Với ứng dụng mobile LMS Học sinh HCM EDU. Từ bất kỳ thiết bị nào, học viên có thể:

• Xem điểm và nội dung khóa học
• Nộp bài tập
• Theo dõi chương trình học với ToDo list và lịch
• Gửi và nhận tin nhắn
• Đăng bài thảo luận
• Xem videos
• Làm bài kiểm tra
• Nhận thông báo nhanh chóng khi có cập nhật điểm, khóa học và nhiều thông báo khác

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app LMS Học Sinh Sở GD-DT TP.HCM

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--