Xác suất Thống k‪ê‬

Xác suất Thống k‪ê‬

Nhà phát triển: Cong Ha Chi

Miễn phí

Xác suất Thống k‪ê‬ Miễn phí

Xác suất Thống k‪ê‬

Nhà phát triển: Cong Ha Chi

Ảnh màn hình

Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬
Xác suất Thống k‪ê‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng xác suất thống kê có video hỗ trợ học

Phần tài liệu học tập gồm 5 chương của xác suất và 5 chương của thống kê.
Phần video: Gồm hệ thống các video bài giảng cả xác suất và thống kê
Phần hỗ trợ tính toán: Tính toán cho các thống kê mẫu một chiều và hai chiều

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Xác suất Thống k‪ê‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--