Can Tho SC
3.9 / 18 đánh giá

Can Tho SC

Nhà phát triển: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Miễn phí

Can Tho SC Miễn phí
3.9 / 18 đánh giá

Can Tho SC

Nhà phát triển: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ảnh màn hình

Can Tho SC
Can Tho SC
Can Tho SC
Can Tho SC
Can Tho SC
Can Tho SC
Can Tho SC
Can Tho SC

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng Dụng Can Tho SC, cung cấp đến người dân phương tiện để gửi phản ánh kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Can Tho SC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan