Bóngđá - Tỷ số trực tiếp

Bóngđá - Tỷ số trực tiếp

Nhà phát triển: EGO BongDa Score

Miễn phí

Bóngđá - Tỷ số trực tiếp Miễn phí

Bóngđá - Tỷ số trực tiếp

Nhà phát triển: EGO BongDa Score

Ảnh màn hình

Bóngđá - Tỷ số trực tiếp
Bóngđá - Tỷ số trực tiếp
Bóngđá - Tỷ số trực tiếp
Bóngđá - Tỷ số trực tiếp
Bóngđá - Tỷ số trực tiếp
Bóngđá - Tỷ số trực tiếp
Bóngđá - Tỷ số trực tiếp
Bóngđá - Tỷ số trực tiếp

Mô tả bởi nhà phát triển

Một ứng dụng cung cấp tỷ số trực tiếp của các trận đấu bóng đá, xem hoạt hình trực tiếp, trò chuyện với người hâm mộ, tương tác trên diễn đàn cộng đồng người hâm mộ và thông tin mới nhất về bóng đá thể thao. Tất cả những người hâm mộ bóng đá thể thao đều được chào đón sử dụng ứng dụng này!

Copyright kqbd.com All Rights Reserved

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bóngđá - Tỷ số trực tiếp

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--