Bài tập toán cao cấp 1

Bài tập toán cao cấp 1

Nhà phát triển: Cong Ha Chi

Miễn phí

Bài tập toán cao cấp 1 Miễn phí

Bài tập toán cao cấp 1

Nhà phát triển: Cong Ha Chi

Ảnh màn hình

Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1
Bài tập toán cao cấp 1

Mô tả bởi nhà phát triển

Bài tập toán cao cấp 1 (giải tích hàm một biến số) trắc nghiệm và tự luận

Nội dung bao gồm:
Chương 1. Giới hạn dãy số và hàm số
Chương 2. Đạo hàm và vi phân hàm một biến
Chương 3. Tích phân bất định
Chương 4. Tích phân xác định và suy rộng
Chương 5. Chuỗi số và chuỗi hàm
Chương 6. Phương trình vi phân

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Bài tập toán cao cấp 1

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--