myAIA Vietnam

myAIA Vietnam

Nhà phát triển: AIA Việt Nam

Miễn phí

myAIA Vietnam Miễn phí

myAIA Vietnam

Nhà phát triển: AIA Việt Nam

Ảnh màn hình

myAIA Vietnam
myAIA Vietnam
myAIA Vietnam

Mô tả bởi nhà phát triển

MyAIA - trợ lý đắc lực không thể thiếu giúp thực hiện các dịch vụ liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhanh chóng và tiện lợi.

MyAIA là ứng dụng dành cho Khách hàng có hợp đồng bảo hiểm với AIA, tất cả các tiện ích liên quan đến việc giải quyết Quyền lợi bảo hiểm sẽ được thực hiện cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện khi thông qua MyAIA.
Thanh toán: Thao tác nhanh chóng cũng như dễ dàng Theo dõi lịch sử đóng phí.
Thông tin giải quyết QLBH: gửi yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm trực tuyến với quy trình tinh giản cùng với tiến trình giải quyết được câp nhật liên tục.
Hợp đồng bảo hiểm: xem và kiểm tra thông tin hợp đồng.
Quản lý thông tin liên hệ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app myAIA Vietnam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--