Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬
3.0 / 77 đánh giá

Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬

Nhà phát triển: Nhu Anh Nguyen Thi

Miễn phí

Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬ Miễn phí
3.0 / 77 đánh giá

Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬

Nhà phát triển: Nhu Anh Nguyen Thi

Ảnh màn hình

Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬
Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬
Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬
Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng dành cho giáo viên, sinh viên trường đại học ngoại ngữ

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Trường Đại học Ngoại Ng‪ữ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan