Eat Deli

Eat Deli

Nhà phát triển: EAT DELI COMPANY LIMITED

Miễn phí

Eat Deli Miễn phí

Eat Deli

Nhà phát triển: EAT DELI COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Eat Deli
Eat Deli
Eat Deli
Eat Deli
Eat Deli
Eat Deli

Mô tả bởi nhà phát triển

Eat Deli là Website/Ứng dụng mua thực phẩm Online dựa trên nền tảng công nghệ 4.0, kết nối người tiêu dùng đến với những sản phẩm thời gian sử dụng ngắn, thực phẩm cuối ngày, thực phẩm ưu đãi được lấy từ những nhà sản xuất uy tín. Người tiêu dùng có thể chủ động đặt hàng mọi lúc mọi nơi, Eat Deli phục vụ dựa trên tiêu chí: Chu đáo, minh bạch, tiện lợi.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Eat Deli

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--