Y bạ điện tử Doctor Anywhere
5.0 / 3 đánh giá

Y bạ điện tử Doctor Anywhere

Nhà phát triển: Doctor Anywhere

Miễn phí

Y bạ điện tử Doctor Anywhere Miễn phí
5.0 / 3 đánh giá

Y bạ điện tử Doctor Anywhere

Nhà phát triển: Doctor Anywhere

Ảnh màn hình

Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere
Y bạ điện tử Doctor Anywhere

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cho phép người sử dụng tự quản lý các thông tin sức khoẻ cá nhân, bao gồm hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ, thông tin khám bệnh và tiêm phòng. Thông qua ứng dụng, người sử dụng có thể chủ động nhập thông tin, lưu trữ và tra cứu khi cần thiết.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Y bạ điện tử Doctor Anywhere

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan