Medus

Medus

Nhà phát triển: Long Tran

Miễn phí

Medus Miễn phí

Medus

Nhà phát triển: Long Tran

Ảnh màn hình

Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus
Medus

Mô tả bởi nhà phát triển

Medus cung cấp các kiến thức về y học đồng thời đưa ra những bài tập rèn luyện, củng cố kiến thức.
Medus xây dựng nhiều bài tập trắc nghiệm trên nhiều khoa ngành dựa trên nhiều nguồn đề với đáp án và lời giải hỗ trợ cho việc nghiên cứu.
Medus còn có những bảng câu hỏi hỏi bệnh, hỗ trợ tối đa trong việc thực hành với bệnh nhân và nhận báo cáo đánh giá chính xác.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Medus

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--