Fidget Toys 3D

Fidget Toys 3D

Nhà phát triển: Tran Dinh Hung

Miễn phí

Fidget Toys 3D Miễn phí

Fidget Toys 3D

Nhà phát triển: Tran Dinh Hung

Ảnh màn hình

Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D
Fidget Toys 3D

Mô tả bởi nhà phát triển

Fidget Toys 3D - Fidget Cube, AntiStress & Calm

We all fidget in our own ways. Some of us tap our feet or twitch our hands, but we all have that desire to move.

With some amazing creativity, hundreds of designers took it upon themselves to make their own fun toys. We find the cream of the crop, compiling 24 of the best fidget toys we could find.

A lot of fidget toys 3D will make you satisfy!

Some of our fidget toys:
- Pop it Fidget
- Fidget Bubble
- Fidget Cube
- Fidget spinner
- Slime
- Bubble Wrap
- Bean Toy
- Sensory Pop
- Side Fidget Cube
- Sensory Spin
- and More...

Let play & have fun!!!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Fidget Toys 3D

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--