UEH Student
4.4 / 22 đánh giá

UEH Student

Nhà phát triển: Thinh Dang

Miễn phí

UEH Student Miễn phí
4.4 / 22 đánh giá

UEH Student

Nhà phát triển: Thinh Dang

Ảnh màn hình

UEH Student
UEH Student
UEH Student
UEH Student
UEH Student
UEH Student

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng trên di động dành cho sinh viên UEH bao gồm các tính năng: thẻ sinh viên điện tử; check-in điểm danh tham gia hoạt động; nhận các thông tin, thông báo, hoạt động, sự kiện mới nhất của UEH; tra cứu và thực hiện các dịch vụ trực tuyến.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app UEH Student

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan