i-SPEED by VNNIC
3.6 / 280 đánh giá

i-SPEED by VNNIC

Nhà phát triển: Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)

Miễn phí

i-SPEED by VNNIC Miễn phí
3.6 / 280 đánh giá

i-SPEED by VNNIC

Nhà phát triển: Vietnam Internet Network Information Center (VNNIC)

Ảnh màn hình

i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC
i-SPEED by VNNIC

Mô tả bởi nhà phát triển

i-SPEED by VNNIC (i-SPEED) là ứng dụng đo tốc độ truy cập Internet tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, phát triển.
Ứng dụng i-SPEED giúp người dùng Internet Việt Nam có thể tự kiểm tra, đánh giá tốc độ truy cập Internet qua các thông số: tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), độ trễ (Ping, Jitter).
i-SPEED phản ánh trung thực kết quả đo tốc độ truy cập Internet của người dùng. Dữ liệu đo sẽ đóng góp, hỗ trợ cho cơ quan quản lý xây dựng, phát triển hạ tầng, dịch vụ Internet Việt Nam; nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; bảo vệ quyền lợi người sử dụng.
Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ:
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Website: https://vnnic.vn
Email: i-speed@vnnic.vn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app i-SPEED by VNNIC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan